Genomförda utbildningar:


Som uppfödare är det viktigt och lärorikt med förkovran. Jag vill givetvis lära mig så mycket som möjligt om allt som handlar om katter och avel! Ofta är det tyvärr lång kö till  utbildningar, men hittills har jag haft tur att komma med på två olika utbildningar, bägge mycket lärorika och intressanta. Sveraks kurs "Uppfödarettan" är en ny utbildning inom Sveraks regi, som startade hösten 2022. Jag hade turen att komma med i första omgången och examinerades i december samma år. 


Pawpeds kurser är mycket eftertraktade och efter att ha köat i ett par år fick jag äntligen möjlighet att delta i deras G1-kurs under hösten 2023, där jag nu är examinerad och godkänd.


Utöver dessa utbildningar har jag gått några kurser via Royal Canin och deltagit i olika webbinars via kattklubbar om kattuppfödning och genetik. 


https://www.pawpeds.com/cms/index.php/en/education/courses/graduates/g1-graduates